ENDOLET

Din guide til vægttabsmedicin

Vægttabsmedicin oplever stigende popularitet og fylder aktuelt meget i medierne. Årsagen er nye og meget effektive præparater som allerede nu revolutionerer behandlingen af overvægt.
Som forbruger kan det være lidt en jungle at finde ud af, hvad der er op og ned. Vi forsøger med denne guide at give vores bud på vægttabsmedicin anno 2023.

Vægttabsmedicin Wegovy

Lægeordineret medicin mod overvægt

Af Jeppe Skov, Endokrinologisk speciallæge PhD, Endolet

Disclaimer: Endolet er en privatklinik, der aktuelt primært benytter vægttabsmedicinen Wegovy. Som patient bør man følge vejledningen fra sin behandlingsansvarlige læge.

De fleste har nok hørt om ”fedmeepidemien” i samfundet, og det er da også et faktum, at vi bliver flere og flere overvægtige både i Danmark og resten af verden.

Der er meget få personer, som aktivt tilvælger overvægt, da det ofte er forbundet med negativ påvirkning af både fysisk og psykisk sundhed.

Det kan derfor umiddelbart virke underligt, at overvægt er et stigende problem, når man jo bare kan ”spise mindre og bevæge sig mere”. Overvægt er dog mere kompliceret end som så, hvilket vi kommer nærmere ind på her.

Faktum er, at de fleste ikke kan opnå og fastholde et større vægttab uden hjælp. Dermed er der skabt et behov for effektiv og sikker medicinsk vægttabsbehandling.

Hvordan virker vægttabsmedicin?

Der findes forskellige virkningsmekanismer for vægttabsmedicin.

  • Nedsat appetit
  • Øget forbrænding
  • Hæmmet optagelse af energi

Aktuelt er der klart størst succes med den gruppe af lægemidler, der begrænser appetitten. Historisk er der set flere eksempler på lægemidler, der øger forbrændingen, som er trukket tilbage fra markedet pga. sundhedsrisiko.

Lægemidler der hæmmer optagelsen af fedt fra tarmen har vist sig mindre effektive, og er ofte forbundet med uønskede bivirkninger der begrænser anvendeligheden.

I øjeblikket har de appetitnedsættende præparater især en virkning via receptoren til tarmhormonet, glukagonlignende peptid 1 (GLP-1). 

Bliv klogere på GLP-1

GLP-1 er et naturligt tarmhormon, som kroppen producerer, når vi får mad ned i mavesækken og tarmene. GLP-1 signalerer mæthed til hjernen og forbereder bugspytkirtlen på øget insulinproduktion, så det sukker vi spiser kommer ind i kroppens celler.

Oprindeligt var behandlingen kun tiltænkt type 2 diabetes, men da man ser endnu større vægttab hos ikke-diabetikere og samtidigt ikke oplever nogen reel risiko for at få for lavt blodsukker, er behandlingsindikationen blevet udvidet til overvægt.

Nye spændende behandlinger er under udvikling, hvor GLP-1 effekten kombineres med andre appetitsænkende mekanismer for at opnå endnu større vægttab.

Hvem kan bruge vægttabsmedicin?

For at være kandidat til vægttabsmedicin kræves generelt enten et BMI på mindst 30 eller et BMI på mindst 27 og samtidig en følgelidelse til overvægten ud fra en konkret vurdering. De fleste behandlere vil desuden kræve en alder på mindst 18 år, selvom der findes vægttabsmedicin, som er godkendt fra 12-årsalderen.

Der kan være mange årsager til at ønske et vægttab. Fra et sundhedsperspektiv ses dog generelt størst gevinst ved vægttab når der er meget fedt omkring maven og ved højt BMI. Tilsvarende vil eksisterende hjertekarsygdom eller høj risiko for dette styrke indikationen for et vægttab.

Hos Endolet vil der altid blive lavet en grundig forundersøgelse, og det er resultatet af den, der afgør, hvilken behandling der kan tilbydes.

Konsultation om fedmemedicin fra Novo Nordisk

Det skal du vide om vægttabsmedicin

I det følgende vil vi tage udgangspunkt i den GLP-1 baserede vægttabsmedicin og herunder særligt GLP-1 analogen Wegovy, da dette præparatvalg aktuelt er det mest relevante i næsten alle tilfælde.

GLP-1 baseret medicin mindsker appetitten primært gennem en påvirkning af de mæthedsregulerende centre i hjernen og i mindre grad ved at sænke tømningshastigheden af mavesækken. Dvs. man taber sig fordi man helt naturligt vælger at spise mindre. Ofte vil medicinen også påvirke ens fødevarepræferencer overfor, så sundere valg og mindre fedtholdig mad foretrækkes.

Der er generelt en rigtig god sikkerhedsprofil på GLP-1 baserede medicin, som vi beskriver nærmere i de følgende afsnit.

Vægttabsmedicin er et supplement til livsstilsændringer, og vi anbefaler som udgangspunkt altid, at man kombinerer medicinen med et diætistforløb og derudover har fokus på livsstil og motion. Stort set alle studier med vægttabsmedicin er udført med samtidig livstilsintervention (anbefalinger om kost og motion) i både behandlingsgruppen og i placebogruppen.

Det hører dog med til den videnskabelige historie at livsstilsintervention generelt som solo-behandling har vist sig utilstrækkeligt til at opnå varige vægttab. Livsstilsintervention i placebogrupperne som ikke fik GLP-1 medicin viste begrænset effekt.

GLP-1 baseret medicin tages oftest som en ugentlig indsprøjtning i underhuden med en meget tynd nål. Indsprøjtningen kan tages uafhængigt af måltider og der vil typisk være en gradvis optrapning i begyndelsen for at mindske risikoen for bivirkninger.

Hos Endolet vil opstart med medicin altid ske efter en forundersøgelse, enten med fysisk fremmøde eller som videokonsultation.

Billede af Wegovy vægttabsmedicin

Resultater (Hvor meget taber man sig med vægttabsmedicin?)

I det store kliniske studie, STEP 1 med Wegovy, så man gennemsnitlige vægttab på omkring 15% efter 68 ugers behandling (ca. 17% for dem der tog medicinen i hele perioden). Dermed slår Wegovy alt andet godkendt vægttabsmedicin med flere længder. Forsøgspersonerne i studiet havde overvægt, men ikke diabetes.

STEP 1 Wegovy resultater test

Som det fremgår af grafen, stabiliseres vægttabet efter ca. et års behandling. Samtidigt så man forbedringer på risikomarkører for hjerte-kar-sygdomme.

I det kæmpestore SELECT studie der forløb over fem år blev der konstateret en risikoreduktion på 20% ift. blodpropper hos personer med overvægt og kendt hjerte-kar-sygdom. Studiet er endnu ikke publiceret så de øvrige resultater kendes ikke.

Bivirkninger (når man tager vægttabsmedicin)

Bivirkningsprofilen for den GLP-1 baserede medicin er generelt god; mave-tarmbivirkninger er den største udfordring.

Den GLP-1 baserede medicinklasse har været benyttet siden 2005 til behandling af type 2 diabetes og siden 2015 til behandling af overvægt.

Særligt i opstartsperioden kan man opleve bivirkninger. Hyppigst er kvalme, forstoppelse, diarre, træthed eller hovedpine. Heldigvis er bivirkningerne oftest forbigående og forsvinder igen efter en periode uden dosisøgning.

Symptomerne skyldes delvist at GLP-1 sænker bevægeligheden i mavesæk og tarme. Det er meget vigtigt at undgå forstoppelse under behandlingen da diarre og eventuelt opkast ofte er en konsekvens af en underliggende forstoppelse.

Højt væskeindtag er afgørende for at undgå forstoppelse, hvilket kan være en udfordring, da medicinen også har tendens til at mindske tørsten. Fysisk bevægelse, fiberrig kost og eventuelt afføringsmidler vil også hjælpe til at holde maven i gang.

Oplever man diarre eller opkast, er det vigtigste princip at øge væskeindtaget for at undgå dehydrering. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at nedsætte medicindosis eller holde en mindre pause med medicinen.

Vores klare anbefaling er ALDRIG at benytte Imodium til at stoppe diarre hvis du er i GLP-1 behandling – det kan medføre kraftige kolikagtige mavesmerter. Opleves der hovedpine, skyldes det ofte et for lavt væskeindtag.

Der er specifikke tilstande, som har været i søgelyset ift. GLP-1 behandling med større eller mindre retfærdighed og nogle af punkterne fremgår også af det omfattende produktresume for Wegovy. Vi gennemgår punkterne nedenfor.

Lever

GLP-1 behandling med semaglutid giver ikke levertalsforhøjelse, tværtimod ses en beskyttende effekt ift. fedtlever.

Link til undersøgelse: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK548574/

Diabetisk retinopati

Advarslen om diabetisk nethindesygdom i øjet er helt irrelevant for personer uden diabetes. Opmærksomheden skyldes at diabetikere med eksisterende svær diabetisk retinopati måske kan opleve en forværring heraf hvis blodsukkeret falder for hurtigt under GLP-1 behandlingen.

Bugspytkirtlen

GLP-1 har en fysiologisk effekt på bugspytkirtlen hvor enzymerne amylase og lipase øges en lille smule. Det er ikke et udtryk for bugspytkirtelbetændelse, og det har ingen værdi rutinemæssigt at screene for det med blodprøve.

Bugspytkirtelbetændelse (pankreatit) som er en klinisk tilstand med kraftige mavesmerter er i følge Wegovy produktresumeet fundet med let øget hyppighed hos personer i semaglutid behandling (0,2%) ift. placebo (<0,1%). Oplever man kraftige smerter i maven, skal man straks søge læge.

Hjerte-kar

GLP-1 behandling øger pulsen en anelse (gennemsnitligt ca. 3 slag/minut) og sænker blodtrykket lidt. Hvis man i forvejen har tendens til lavt blodtryk kan behandlingen medføre svimmelhed og her er højt væskeindtag vigtigt.

Adskillige studier har vist at GLP-1 præparaterne er sikre ift. hjertet og senest er det påvist at Wegovy mindsker risikoen med 20% for blodpropper hos personer med overvægt og kendt hjerte-kar-sygdom (læs mere).

Blodsukker

GLP-1 sænker og stabiliserer blodsukkeret særligt efter måltider. I praksis er der dog ingen risiko for at få for lavt blodsukker medmindre medicinen tages samtidig med andre diabetespræparater (særligt insulin).

Hårtab

Det er velkendt at et stort vægttab generelt kan medføre tyndt hår eller hårtab. Typisk forsvinder problemet igen, når vægten stabiliseres og kalorieunderskuddet ophører.

Hårtab kan således også ses på GLP-1 behandling, men er med al sandsynlighed forbundet med vægttabet og ikke GLP-1 medicinen.

Kræftrisiko

Personer med svær overvægt har øget risiko for en lang række kræftsygdomme (fx brystkræft og tyktarmskræft). Vi kan derfor håbe, at de store vægttab, som normalt ses under GLP-1 behandling vil mindske kræftrisikoen generelt. Dokumentationen for dette vil dog kræve meget store og langvarige studier, og de eksisterer aktuelt ikke.

Risikoen for skjoldbruskkirtelkræft og bugspytkirtelkræft har været et opmærksomhedsområde ift. GLP-1 behandlingen igennem mange år. Det skyldes primært fund i prækliniske studier og registerstudier, dvs. fund ved dyreforsøg og databaseopslag. Der er ikke fundet øget risiko for kræfttyperne blandt de mange tusinde personer som har været igennem kliniske studier, og kræfttyperne er da heller ikke nævnt i Wegovy produktresumeet fra den Europæiske Lægemiddelorganisation.

Senest har Novo Nordisk i deres pressemeddelelse for Select studiet der inkluderede 17.604 personer gennem 5 år, og dermed er det største GLP-1 medicin studie nogensinde, meddelt at der blev fundet en god sikkerhedsprofil på Wegovy.
Det er dog svært med 100% sikkerhed at udelukke en forhøjet risiko for meget sjældne kræftsygdomme, og det er områder, som fortsat vil have opmærksomhed.

Galdesten

Som overvægtig er man i øget risiko for galdesten og galdestensanfald. Desværre er det også velkendt at et vægttab kan øge risikoen for galdesten særligt hvis man taber sig hurtigt. Det er formentligt forklaringen på at der i nogle studier med GLP-1 medicin er fundet øget risiko for galdestensanfald under behandling.

Hvilken medicin giver vægttab?

I det følgende beskriver vi de medicinske præparater der er eller kan blive relevante ift. at opnå vægttab. Ikke alle præparaterne vi nævner er endnu tilgængelige eller officielt beregnet til vægttab.

Wegovy (semaglutid)

Wegovy fra Novo Nordisk er aktuelt det mest effektive præparat beregnet til vægttab og en stor del af denne guide vedrører Wegovy direkte.

Wegovy er en GLP-1 analog, der skal tages som injektion i underhuden én gang om ugen. Der ses gennemsnitlige vægttab på omkring 15 % af den samlede kropsvægt efter et års behandling.

Wegovy har været markedsført i Danmark siden december 2022. Udrulningen af medicinen i resten af EU og til dels i USA er forsinket pga. leveringsproblemer på lægemiddel og penne, der har dog ikke været problemer med udleveringer i Danmark.

Ozempic (semaglutid)

Ozempic fra Novo Nordisk har ligesom Wegovy indholdsstoffet semaglutid. Dvs. de to præparater opfører sig helt identisk.

Ozempic er dog officielt beregnet til behandling af type 2 diabetes, mens Wegovy er beregnet til behandling af overvægt.

Under visse forudsætninger kan man få tilskud (indberetning til CTR) til Ozempic, når det benyttes som behandling af type 2 diabetes. Det vil derfor ofte være en fordel at benytte Ozempic hvis man både kæmper med overvægt og har en dårligt reguleret type 2 diabetes.

Et stort klinisk studie har vist at Ozempic mindsker risikoen for blodpropper i hjertet eller hjernen hos højrisikopatienter med type 2 diabetes.

Rybelsus (oral semaglutid)

Rybelsus fra Novo Nordisk er tabletudgaven af semaglutid. Rybelsus er aktuelt kun beregnet til behandling af type 2 diabetes og altså ikke til overvægt. Der er studier i gang som ser nærmere på oral semaglutid ift. vægttab.

Tabletten skal indtages dagligt på tom mave og man må ikke spise eller drikke 30 minutter efter indtagelsen. Mange vil derfor opleve, at det faktisk er lettere med én ugentlig indsprøjtning, som kan tages uafhængigt at måltider.

Måske får oral semaglutid en plads i vægttabsbehandlingen i fremtiden, men aktuelt kan det generelt ikke anbefales pga. manglende data og en urimelig høj behandlingspris sammenlignet med Wegovy.

Saxenda (liraglutid)

Saxenda er den ”gamle” vægttabsmedicin fra Novo Nordisk. Indholdsstoffet, liraglutid, er en GLP-1 analog som skal tages dagligt med et lille stik i underhuden. Bivirkningerne er som ved andre GLP-1 analoger især forbigående gener fra mavetarmkanalen (f.eks. kvalme, forstoppelse eller diarre.)

Behandlingen giver et gennemsnitligt vægttab omkring 6% af den samlede kropsvægt. Prisen ligger på ca. 2500 kr per måned i fuld dosering.

Med Wegovy fås større vægttab, til færre penge og med kun ugentlige indsprøjtninger. Saxenda er derfor aktuelt sjældent et relevant valg.

Mounjaro (tirzepatid)

Mounjaro fra amerikanske Eli Lilly indeholder tirzepatid. Det er godkendt til behandling af type 2 diabetes, men endnu ikke lanceret i Danmark. Der forventes en snarlig godkendelse af præparatet til vægttab, hvilket er særdeles interessant da et stort studie viser at Tirzepatid giver gennemsnitlige vægttab på omkring 22% af den samlede kropsvægt og derved slår de eksisterende vægttabspræparater.

Tirzepatid er en kombineret kopi af tarmhormonerne GLP-1 og GIP (Glucose-dependent insulinotropic polypeptide), og bivirkningerne er sammenlignelige med andre GLP-1 analoger.

Øvrige tabletbehandlinger

Orlistat er en vægttabstablet der skal indtages ifm. de 3 hovedmåltider. Orlistat hæmmer optagelsen af fedt fra tarmen og medfører derfor et kalorietab via afføringen. Behandlingen medfører oftest kun et mindre vægttab og brugen begrænses ofte af bivirkninger, særligt i form af en fedtet diarre.

Mysimba er centralt virkende appetitsænkende tabletter, som efter optrapning tages morgen og aften. Gennemsnitlige vægttab omkring 4% af den samlede kropsvægt. Bivirkninger kan bl.a. være mave-tarm gener eller humørforstyrrelser.

CagriSema

CagriSema er et endnu ikke godkendt præparat til vægttab, som er under udvikling hos Novo Nordisk.

Det er et kombinationspræparat med GLP-1 analogen semaglutid og amylin analogen cagrilinitid.

Det er tiltænkt som ugentlig indsprøjtning og præparatet er interessant, da foreløbige studier giver håb om gennemsnitlige vægttab på mere end 25% af den samlede kropsvægt.

Hvad koster vægttabsmedicin?

Medicinpriserne på apotekerne kan ændre sig fra uge til uge.

I skrivende stund (september 2023) koster Wegovy penne som holder i fire uger følgende:

  • Wegovy 0,25 mg pen              1318 kr
  • Wegovy 0,50 mg pen              1318 kr
  • Wegovy 1 mg pen                    1318 kr
  • Wegovy 1,7 mg pen                 1840 kr
  • Wegovy 2,4 mg pen                2362 kr

Saxenda koster ca. 2500 kr for fire ugers behandling i fuld dosering og er derfor ikke konkurrencedygtigt ift. Wegovy.

Prisen på Mounjaro i Danmark kendes endnu ikke.

Prisen på vægttabstabletter (Orlistat, Mysimba) spænder fra ca. 300 – 900 kr pr. måned.

Tilskud til vægttabsmedicin

Der er generelt ikke tilskud til vægttabsmedicin i Danmark. Dvs. købet på apoteket bliver ikke indberettet til CTR, og medicinen bliver derfor ikke billigere jo mere man køber i løbet af året.

Det er muligt at søge enkelttilskud til Wegovy, men for at opnå dette kræves som minimum en livstruende følgesygdom til overvægten og et BMI højere end 35. I praksis er det derfor, med de nuværende regler, nærmest uopnåeligt at få enkelttilskud. Vi kan håbe at reglerne ændres på baggrund af SELECT studiet så klienter med eksisterende hjerte-kar-sygdom kan få tilskud.

Sygeforsikring ”Danmark” giver tilskud til vægttabsmedicin sv.t. 25% i gruppe 5 eller 50% i gruppe 1 og 2. Sygeforsikring ”Danmark” har dog meddelt at denne tilskudsordning ophører pr. 1. januar 2024.

Øvrige private sundhedsforsikringer giver aktuelt ikke tilskud til vægttabsmedicin.

Har du en utilstrækkeligt reguleret type 2 diabetes, er du måske berettiget til at få Ozempic med tilskud (indberetning til CTR) som led i diabetesbehandlingen. Tilskud til Ozempic som vægttabsbehandling vil være et klart brud på tilskudsreglerne.

Hvorfor går vægttabet i stå på vægttabsmedicin?

Vægttabet vil på et tidspunkt gå i stå – også selvom man bruger vægttabsmedicin. Det er vigtigt at gøre sig dette klart på forhånd og det er en vigtig del af forventningsafstemningen.

Vores krop har generelt et kritisk syn på vægttab og det fysiologiske respons vil forsøge at modvirke vægttabet.

Jo større vægttab, jo større modsvar fra kroppen med øget sult og nedsat forbrænding.

Hvis man efter et 20 kg vægttab oplever stagnation i vægttabet og straks tænker ”øv, medicinen virker ikke længere” så har man fejltolket situationen. Det er en kæmpe præstation at fastholde et stort vægttab, og det hjælper medicinen fortsat til.

Hvor længe skal man tage vægttabsmedicin?

Det kan være grænseoverskridende at forholde sig til at ens overvægt er en kronisk tilstand, som kræver kronisk behandling. Evidensen taler dog for at dette er tilfældet.

Nogle aktører kan have en interesse i at fortælle at kortvarig medicinsk behandling er meningsfuld, f.eks. for at retfærdiggøre et meget kostbart behandlingsforløb, en høj pris på medicinen eller for at mindske barrieren for opstart.

Det ærlige svar er dog, at alt tyder på, at medicinen kun virker imens man tager den, og at risikoen for vægtøgning er høj hvis man stopper behandlingen!

Det er langt mere seriøst at henvise til videnskabelig litteratur frem for kasuistiske beretninger fra egen klinik. Der er to store studier som har kigget på behandlingsophør af Wegovy, STEP 1 forlængelsesstudiet og STEP 4 studiet som beskrives i det følgende. Begge studier kommer frem til samme resultat: De store vægttab som ses på Wegovy behandling er vanvittigt svære at fastholde hvis behandlingen stoppes.

Medicinsk vægttabsbehandling er derfor IKKE et ”quick-fix”. Påtænker du kun få måneders medicinsk behandling af en mangeårig overvægt, så er det bedre at lade helt være og undgå yo-yo vægt.

STEP 1 forlængelsesstudiet

I STEP 1 studiet opnåede forsøgspersonerne som fik Wegovy et vægttab på ca. 17% af den samlede kropsvægt efter 68 ugers behandling, mens forsøgspersonerne der fik placebo kun havde et minimalt vægttab trods livsstilsbehandling i begge grupper. Behandling blev stoppet efter 68 uger og i STEP 1 forlængelsesstudiet fulgte man vægtudviklingen hos en del af forsøgspersonerne i begge behandlingsgrupper. Som det ses af grafen, medførte ophøret med medicinen desværre en betydelig vægtøgning, som ikke ser ud til at være slut efter 12 måneders opfølgning.

 

STEP 1 forlængelsesstudiet

STEP 1 forlængelsesstudiet

STEP 4 studiet

I STEP 4 studiet fik alle forsøgspersoner Wegovy og livsstilsbehandling i 20 uger. Herefter blev gruppen splittet i to, så den ene del fortsat fik Wegovy og livsstilsbehandling i yderligere 48 uger, mens den anden del fik placebo og livsstilsbehandling.

Som det ses af grafen, opnåede de fortsat Wegovy-behandlede et yderligere vægttab på ca. 8%, så det samlede vægttab endte på ca. 18% af den samlede kropsvægt. Gruppen der blev skiftet til placebo, endte i stedet med en ca. 7% vægtøgning efter ophøret med Wegovy til trods for at livsstilsbehandlingen fortsatte.

STEP 4 studiet

STEP 4 studiet

Pauser og nedtrapning af vægttabsmedicin

Vi oplever, at vores klienter har en stor interesse for at holde pauser i behandlingen. Oftest fordi medicinen er dyr, vægttabet er gået i stå eller blot et ønske om at tage mindst muligt medicin. Håbet er, at vægten kan fastholdes under pausen, og at genoptagelsen vil give et fornyet boost i vægttabet.

Der foreligger endnu ikke meget videnskab om denne tilgang, men vores klare erfaring er desværre, at det sjældent er fordelagtigt. Ofte medfører pausen en vægtøgning, som dog tabes igen ved genoptagelse. Resultatet bliver derfor blot en forbigående vægtøgning og samtidig risiko for bivirkninger, hvis ikke der igen laves gradvis genoptagelse.

Tilsvarende ses ofte et ønske om nedtrapning af medicinen. Hvis man kommer under idealvægten, SKAL man naturligvis reducere dosis. Har man netop stabiliseret sig på en idealvægt kan det også være fristende at overveje en dosisreduktion. En stabil vægt er dog netop et udtryk for at kroppens fysiologiske respons til vægttabet (øget sult og mindsket forbrænding) præcis modsvares af den appetitsænkende effekt fra medicinen. Reducerer man medicindosis risikerer man derfor at forskubbe denne ligevægt i retning af vægtøgning.

Det er dog individuelt hvad der er den rigtige tilgang, og der kan være alverdens livssituationer, som taler for en særlig tilgang i de enkelte forløb.

Hvorfor vælge en privatklinik?

Hos Endolet er vi specialister i vægttabsmedicin og har mere praktisk erfaring end nogen anden klinik i Danmark. Siden 2018 har vi haft ca. 5000 personer med overvægt i medicinsk vægttabsforløb og de ca. 3000 er fortsat i aktivt forløb. Det giver naturligvis en kæmpe erfaring at have opstartet og fulgt så mange personer over en årrække. Den erfaring kommer alle vores klienter til gode, og vi står altid klar til at hjælpe med ubegrænset support. Alle hverdage sidder en sygeplejerske klar ved telefonen fra kl. 8 – 11.45.

Vi tilbyder de nyeste og bedste præparater, og vi er specialister i at dosere medicinen individuelt for både at opnå størst effekt for pengene og samtidig minimere bivirkninger.

Det er oplagt at kombinere vægttabsmedicinen med et forløb hos en af vores autoriserede kliniske diætister og har du en sundhedsforsikring kan det ofte gøres uden merudgift.

Konklusion

Der er sket en mindre revolution indenfor området af vægttabsmedicin. Wegovy er aktuelt det førende vægttabspræparat og giver gennemsnitlige vægttab på op mod 18% af den samlede kropsvægt. Wegovy har en god sikkerhedsprofil og mindsker risikoen for blodpropper med 20% hos overvægtige med kendt hjertekarsygdom. Wegovy kræver ét ugentligt stik og koster fra 1300 – 2400 kr per måned afhængigt af dosis. Behandlingen er ikke et ”quick-fix” og risikoen for vægtøgning er stor hvis behandlingen stoppes.

Spændende ny vægttabsmedicin er undervejs, som vil give endnu større vægttab. Hvis du er interesseret i et medicinsk vægttab hos Endolet, er du meget velkommen til at booke en gratis og uforpligtende forundersøgelse.

FAQ om vægttabsmedicin

Hvor meget taber man sig med Wegovy?

I store studier ses gennemsnitlige vægttab på op til 18% af den samlede
kropsvægt efter 68 ugers behandling. Vi oplever nogenlunde tilsvarende vægttab hos Endolet, selvom mange får lavere doser end i studierne. Det er dog individuelt hvor meget man ender med at tabe, og mange faktorer spiller ind ift. et vægttab.

Er Wegovy og Saxenda det samme?

Nej.

Wegovy indeholder semaglutid og Saxenda indeholder liraglutid. Wegovy er en nyere GLP-1 analog fra Novo Nordisk, der skal tages ugentligt, mens Saxenda skal tages dagligt. Wegovy har potentiale til langt større vægttab end Saxenda. Måske fordi indholdsstoffet, semaglutid, er bedre til at komme ind og ramme de mæthedskontrollerende områder i hjernen. Man kan ikke sammenligne doserne (i milligram) direkte mellem Saxenda og Wegovy. Typisk giver Wegovy i en dosis på 1 mg/uge lidt større vægttab end fuld dosis Saxenda 3 mg/dag.

Er Wegovy og Ozempic det samme?

Ja, indholdet (semaglutid) er det samme, så ift. behandlingseffekt er det blot et spørgsmål om dosering.

Wegovy er dog officielt beregnet til vægttab, mens Ozempic officielt er beregnet til type 2 diabetes.

Er vægttabsmedicin bedre end en maveballon?

Hos Endolet har vi tidligere lagt maveballoner og vores konklusion er klar: Vægttabsmedicin er et langt bedre alternativ end en maveballon. 

Mens de gennemsnitlige vægttab med maveballoner og vægttabsmedicin er sammenlignelige, så har vægttabsmedicinen den fordel at behandlingen ikke nødvendigvis skal stoppe efter 1 år og samtidig er risikoen for bivirkninger og komplikationer langt mindre.

Er vægttabsmedicin bedre end fedmekirurgi?

Her er ikke noget entydigt svar.

I nogle tilfælde kan en gastric bypass eller en gastric sleeve være det rigtige valg. Fordelen ved en operation er at effekten er større og mere vedvarende end den nuværende medicinske behandling. Specielt ved meget svær overvægt og et ønske om definitiv behandling er kirurgi en overvejelse værd.

For hovedparten af den danske befolkning med overvægt vil fedmekirurgi dog være for drastisk. Til fordel for vægttabsmedicin taler også, at området går utroligt hurtigt og at vi inden for en årrække sandsynligvis har lægemidler der matcher vægttabet ved operationer.

Kan jeg få vægttabsmedicin uden recept?

Vægttabsmedicin kræver generelt en recept og en behandlingsansvarlig læge. Dette gælder alle GLP-1 baserede behandlinger.

Det er muligt at få vægttabsmedicinen Orlistat i en dosis på 60 mg. i håndkøb (dvs. uden recept). Orlistat virker ved at begrænse optagelsen af fedt fra tarmen.

Kan jeg ikke bare få udskrevet vægttabsmedicin via min egen læge?

Jo, det kan du måske.

Det er vores erfaring, at der er utroligt stor forskel på de praktiserende lægers holdninger til vægttabsmedicin, ligesom der er stor forskel på hvilke ressourcer, interesse og viden der er ift. at opstarte behandlingen.

Må børn og unge få vægttabsmedicin?

Både Saxenda og Wegovy er godkendt til behandling af børn med svær overvægt fra 12 år og opefter. Wegovy er det mest relevante valg hvor et nyligt studie har vist meget flotte resultater. Behandling af personer under 18 år med vægttabsmedicin sker aktuelt kun i begrænset omfang i Danmark og bør formentligt varetages af behandlere med særlig kompetence for dette, og som led i et større behandlingstilbud. Endolet tilbyder aktuelt ikke medicinsk behandling af personer under 18 år.

Må jeg blive gravid på Wegovy?

Nej, du må ikke blive gravid på Wegovy, og det anbefales at benytte prævention, hvis der er risiko herfor. Du må heller ikke amme imens du er i behandling. Bliver du alligevel gravid, skal Wegovy behandlingen straks stoppes.

Kontakt

Endolet
Rolighedsvej 30
8240 Risskov
CVR: 38932314

Telefon: 69173060
(Mandag - fredag 08:00-11:45)

Mail: mail@endolet.dk

Kan vi hjælpe dig?