ENDOLET

Vilkår

Vilkår for Endolet medicinforløb

Sundhedsydelse

Ydelsen hos Endolet består i sundhedsfaglig rådgivning, varetagelse af behandlingsansvar samt udskrivelse af receptpligtig medicin til vægttab. Ydelsen tilbydes klienter i aktivt forløb. Forløbet er tidsbestemt og ikke afhængigt af antallet af indløste recepter i perioden. Medicinordination og recepter oprettet af Endolet fjernes når forløbet slutter.

Klientens ansvar

Sundhedsfaglige anbefalinger angående medicinen skal efterleves. Medicin og recepter er personlige og må under ingen omstændigheder deles med andre personer. Medicin udskrevet fra Endolet må ikke ”gemmes” og forbruges efter endt forløb.

Endolet skal kontaktes ved væsentlige ændringer i sundhedstilstanden.

Ved abonnementsbetaling skal betalingskortoplysninger opdateres ved udløb, spærring eller lignende.

 

Bindingsperiode

Abonnementer kan opsiges uden binding. Beløbet trækkes automatisk hver måned. Der gives ikke refusion for betalte perioder hverken ved abonnement eller ved købt forløb på 12 måneder.

 

Opsigelse af forløb

Abonnementet kan opsiges senest 7 dage inden næste abonnementstrækning via selvbetjeningen eller ved kontakt til klinikken på telefon 69173060 eller via mail.

12 måneders forløb opsiges automatisk efter endt periode medmindre andet aftales.

Endolet forbeholder sig retten til at stoppe forløb hos klienter, der ikke efterlever klinikkens retningslinjer, ikke betaler rettidigt eller for hvem behandlingen sundhedsfagligt ikke længere kan forsvares.

 

Ændringer

Endolet forbeholder sig retten til at ændre i priser og vilkår.

 

Vilkår for Endolet diætistforløb

  • Ydelsen hos Endolet diætist består i sundhedsfaglig rådgivning og behandling af autoriseret klinisk diætist.
  • Klippekort / køb er personlige og kan ikke deles eller overføres til andre.
  • Der gives ikke refusion for betalte klippekort/ køb. Alle klippekort har udløb efter 12 mdr.
  • Afbud skal ske senest 48 timer inden aftalen for at undgå fuld betaling.

Kontakt

Endolet
Rolighedsvej 30
8240 Risskov
CVR: 38932314

Telefon: 69173060
(Mandag - fredag 08:00-11:45)

Mail: mail@endolet.dk

Kan vi hjælpe dig?