Alt om vægttabsmedicinen Mounjaro

Mounjaro (tirzepatid) er et godkendt lægemiddel, der efterligner virkningen af to naturlige tarmhormoner, GLP-1 og GIP.

Behandling med Mounjaro giver stabilt blodsukker og større vægttab end anden vægttabsmedicin.

Mounjaro Pen Endolet

Hvad er Mounjaro?

Af Jeppe Skov, Endokrinologisk speciallæge PhD, Endolet

Mounjaro (tirzepatid) er et lægemiddel til behandling af diabetes og overvægt fra amerikanske Eli Lilly. Det er et enkelt molekyle, som udover at påvirke GLP-1 receptoren også rammer GIP-receptoren og derved mindsker appetitten.

Mounjaro tages som ugentlig injektion og kræver optrapning ligesom Wegovy. Mounjaro findes i seks forskellige doser (2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 12.5 mg, 15 mg). Med gennemsnitlige vægttab på mere end 20% af total kropsvægt er Mounjaro det mest effektive godkendte lægemiddel.

Mounjaro

Kan jeg få Mounjaro?

Eli Lilly har ligesom Novo Nordisk svært ved at følge med efterspørgslen. Det betyder, at selvom Mounjaro har været godkendt i EU til behandling af type 2 diabetes siden september 2022, så er Mounjaro endnu ikke tilgængeligt i EU.

Tirzepatid blev i november 2023 godkendt af FDA i USA til behandling af overvægt under navnet Zepbound. Altså er Mounjaro og Zepbound det samme lægemiddel, men beregnet til hhv. type 2 diabetes og overvægt. 

Det Europæiske lægemiddelagentur, EMA, har endnu ikke godkendt Tirzepatid til vægttab, men EMA’s medicinkomite anbefalede i november 2023, at indikationen for Mounjaro bliver udvidet til at inkludere vægttab. Tirzepatid bliver derfor med stor sandsynlighed snart godkendt til vægttab i EU, fortsat under navnet Mounjaro.

Købe Mounjaro i Danmark

Vi ved endnu ikke, hvornår Mounjaro kan købes i Danmark. Hos Endolet forventer vi at tage Mounjaro i brug, så snart det er tilgængeligt. Indikationen bliver som for Wegovy: BMI større end 30 eller BMI større end 27 med vægtrelateret følgelidelse.

Hvad kommer Mounjaro til at koste?

Prisen på Mounjaro i Danmark kendes endnu ikke.

Listeprisen på Mounjaro i USA er dog ca. 20% lavere end på Wegovy, så vi kan håbe, at Mounjaro også bliver billigere i Danmark.

Der er aktuelt ikke tilskud til vægttabsmedicin i Danmark.

Bivirkninger ved Mounjaro

Bivirkningsprofilen ved Mounjaro er sammenlignelig med andre GLP-1 baserede lægemidler, som f.eks. Wegovy. Hyppigst ses forbigående mave-tarm bivirkninger i form af kvalme, forstoppelse eller diarre.

Vi mangler fortsat svar på, om Mounjaro også mindsker risikoen for blodpropper, som det ses ved Wegovy til vægttab og  Ozempic til type 2 diabetes.

Hvor meget taber man sig på Mounjaro?

I SURMOUNT-1 studie med 2539 personer med overvægt uden diabetes, så man gennemsnitlige vægttab på omkring 21% af total kropsvægt ved de højeste Mounjaro doser efter 72 ugers behandling (se figur).

Mounjaro Vægttab Graf

SURMOUNT-1, N Engl J Med 2022; 387:205-216

Det er første gang, man har set så store vægttab ved medicinsk vægttabsbehandling, og det skyldes formentlig den kombinerede effekt på både GLP-1 og GIP-receptorerne.

Vægttabseffekten af Mounjaro er kun til stede, så længe medicinen tages. Det er tydeligt illustreret i SURMOUNT-4 studiet, hvor man efter en indkøringsperiode med tirzepatid på 36 uger skiftede halvdelen til placebo og lod resten fortsætte på tirzepatid. Selvom livsstilsintervention fortsatte i begge grupper, havde placebogruppen over de følgende 12 måneder en vægtøgning på 14%, mens tirzepatide gruppen tabte sig yderligere og endte med et samlet vægttab på næsten 26% af total kropsvægt (se figur).

Mounjaro Vægttab Graf 2

SURMOUNT-4, December 11, 2023. doi:10.1001/jama.2023.24945

Både SURMOUNT-4 studiet og det helt tilsvarende STEP-4 studie med Wegovy, viser at overvægt er en kronisk tilstand, som kræver kronisk behandling.

Hvordan virker Mounjaro?

Mounjaro er ét molekyle som efterligner virkningen fra to naturlige tarmhormoner:

Glukagonlignende peptid-1 (GLP-1
Glukoseafhængigt Insulinotropisk Polypeptid (GIP)

De to tarmhormoner frigives fysiologisk efter måltider og virker via deres respektive receptorer rundt om i kroppen. Ud fra et vægttabsperspektiv, så er Mounjaro’s vigtigste virkning en mindskning af appetitten via mæthedscentre i hjernen og i mindre grad en langsommere tømning af mavesækken.

Det medfører en mindsket sult og et naturligt lavere kalorieindtag uden følelse af afsavn. Mounjaro stimulerer også insulinfrigivelsen og mindsker glukagonfrigivelsen og medfører derved et lidt lavere og mere stabilt blodsukker, men uden risiko for at få insulinchok.

Under behandling med Mounjaro bedres en lang række risikofaktorer (blodtryk, kolesteroltal, langtidsblodsukker, levertal, BMI), men der foreligger endnu ikke studier, som viser færre hjerte-kartilfælde eller lavere dødelighed. 

Kontakt

Endolet
Rolighedsvej 30
8240 Risskov
CVR: 38932314

Telefon: 69173060
(Mandag - fredag 08:00-11:45)

Mail: mail@endolet.dk

Kan vi hjælpe dig?